Ta strona używa cookies zgodnie z polityką cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij [x]

Alergologia dla lekarzy dermatologów

Autor: W. Gliński, E. Rudzki | Liczba stron: 572 | Nazwa wydawnictwa: CZELEJ | ISBN: 9788388063978
Alergologia dla lekarzy dermatologów - zdjęcie

Podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów wydziału lekarskiego oraz lekarzy medycyny. Jego autorami są prof. dr hab. Wiesław Gliński i prof. dr hab. Edward Rudzki – dwaj doświadczeni klinicyści z kliniki warszawskiej, którym udało się w usystematyzowany sposób przedstawić aktualny stan wiedzy w dziedzinie rozwijającej się ostatnio bardzo dynamicznie. Książka podzielona jest na dwie części: ogólną i szczegółową. W pierwszej omówiono następujące zagadnienia: epidemiologia chorób alergicznych skóry, atopia, rola czynników genetycznych, I, II, III i IV mechanizmy immunologiczne Gella i Coombsa, pozostałe odczyny immunologiczne, immunomodulacja odczynów alergicznych, alergeny i metody diagnostyczne. W części szczegółowej przedstawiono następujce zagadnienia: wyprysk i jego rodzaje, atopowe zapalenie skóry, pokrzywka – odmiany, mechanizm powstawania, rodzaje, leczenie, alergiczne zapalenie jamy ustnej, zespół lateksowo-owocowy, anafilaksja wywołana wysiłkiem, protein contact dermatitis, polekowe osutki plamistogrudkowe, rumienie, plamice, alergię kontaktową innych niż skóra narządów, podstawowe wiadomości o innych chorobach alergicznych (wstrząs anafilaktyczny, astma, rhinitis).

Spis treści

Od autorów

CZĘŚĆ OGÓLNA

ROZDZIAŁ 1
EPIDEMIOLOGIA CHORÓB ALERGICZNYCH SKÓRY
Edward Rudzki

ROZDZIAŁ 2
ATOPIA
Edward Rudzki

ROZDZIAŁ 3
ROLA CZYNNIKÓW GENETYCZNYCH
Genetyczne uwarunkowania odpowiedzi immunologicznej
Wiesław Gliński

Predyspozycja do atopii i powstania chorób alergicznych
Wiesław Gliński

ROZDZIAŁ 4
POWSTAWANIE SWOISTEJ ODPOWIEDZI IMMUNOLOGICZNEJ NA ALERGENY
Pochłanianie alergenu przez komórki prezentujące antygen
Wiesław Gliński

Prezentacja alergenu/antygenu przez komórki Langerhansa
Wiesław Gliński

Dojrzewanie i różnicowanie limfocytów T
Wiesław Gliński

Limfocyty T-B
Wiesław Gliński

ROZDZIAŁ 5
SPOSOBY PRZEKAZYWANIA SYGNAŁÓW W REAKCJI ALERGICZNEJ
Chemokiny
Wiesław Gliński

Cytokiny
Wiesław Gliński

Cząsteczki adhezyjne
Wiesław Gliński

ROZDZIAŁ 6
I MECHANIZM IMMUNOLOGICZNY (ALERGICZNY)
Odpowiedź IgE-zależna: wprowadzenie
Wiesław Gliński

Budowa cząsteczki IgE
Wiesław Gliński

Receptory dla IgE
Wiesław Gliński

Regulacja wytwarzania IgE
Wiesław Gliński

ROZDZIAŁ 7
WCZESNA FAZA I TYPU REAKCJI ALERGICZNEJ: MEDIATORY
Komórki wytwarzające histaminę – komórki tuczne i leukocyty zasadochłonne
Wiesław Gliński

Histamina i jej receptory
Wiesław Gliński

Mechanizm wyzwalania histaminy z komórek tucznych i bazofilów
Wiesław Gliński

Objawy kliniczne związane z histaminą w chorobach alergicznych
Wiesław Gliński

ROZDZIAŁ 8
WCZESNA FAZA I TYPU REAKCJI ALERGICZNEJ: NEUROPEPTYDY
Udział neuropeptydów w reakcji alergicznej
Wiesław Gliński

Inne neuropeptydy wpływające na układ immunologiczny
Wiesław Gliński

ROZDZIAŁ 9
PÓŹNA FAZA I TYPU REAKCJI ALERGICZNEJ
Mediatory fazy późnej
Wiesław Gliński

Leukocyty kwasochłonne w późnej fazie reakcji alergicznej
Wiesław Gliński

ROZDZIAŁ 10
II MECHANIZM IMMUNOLOGICZNY (ALERGICZNY)
Wiesław Gliński

ROZDZIAŁ 11
III MECHANIZM IMMUNOLOGICZNY (ALERGICZNY)
Wiesław Gliński

ROZDZIAŁ 12
IV MECHANIZM IMMUNOLOGICZNY (ALERGICZNY)
Wprowadzenie
Wiesław Gliński

Alergeny kontaktowe
Wiesław Gliński

Mechanizm powstawania alergicznego wyprysku kontaktowego
Wiesław Gliński

Powstawanie objawów klinicznych
Wiesław Gliński

Recyrkulacja limfocytów
Wiesław Gliński

Zjawisko wywołania tolerancji/anergii i hamowanie (down regulation) uczulenia kontaktowego
Wiesław Gliński

ROZDZIAŁ 13
IMMUNOMODULACJA ODCZYNÓW ALERGICZNYCH
Immunoterapia swoista w chorobach alergicznych
Wiesław Gliński

Kierunki rozwoju immunoterapii
Wiesław Gliński

ROZDZIAŁ 14
NIEKTÓRE INNE ZAGADNIENIA
Idiosynkrazja na aspirynę
Edward Rudzki

Świąd
Wiesław Gliński

ROZDZIAŁ 15
ALERGENY
Chrom
Edward Rudzki

1. Częstość uczulenia
2. Związki chromu trój- i sześciowartościowego
3. Przebieg i objawy uczulenia
4. Cement dermatitis
5. Alergia w warunkach niezawodowych
6. Przenikanie drogą doustną
Nikiel
Edward Rudzki

1. Częstość uczulenia
2. Grupy zwiększonego ryzyka uczulenia
3. Umiejscowienie zmian skórnych
4. Przedmioty uczulające
5. Doustne przenikanie niklu
6. Zawartość niklu w środowisku
Kobalt
Edward Rudzki

Złoto
Edward Rudzki

2-merkaptobenzotiazol
Edward Rudzki

1. Rubber dermatitis
2. Alergia na 2-MBT
Dwusiarczek czterometylotiuramu (TMTD)
Edward Rudzki

N-fenylo-N-izopropylo-p-fenylenodwuamina (IPPD)
Edward Rudzki

Parafenylenodwuamina (PPD)
Edward Rudzki

Mieszanina perfumowa (perfume mix)
Edward Rudzki

Balsam peruwiański
Edward Rudzki

Lanolina
Edward Rudzki

Neomycyna
Edward Rudzki

Chloromycetyna
Edward Rudzki

Anestezyna
Edward Rudzki

Kortykosteroidy
Edward Rudzki

Estry kwasu p-hydroksybenzoesowego
Edward Rudzki

Formalina
Edward Rudzki

Mertiolat
Edward Rudzki

Terpentyna
Edward Rudzki

Kalafonia
Edward Rudzki

Żywice epoksydowe i ich utwardzacze
Edward Rudzki

Mleko krowie
Edward Rudzki

Jaja kurze
Edward Rudzki

Mięso rybie
Edward Rudzki

Orzeszki ziemne (arachidowe)
Edward Rudzki

Pyłek roślin
Edward Rudzki

Naskórki ssaków
Edward Rudzki

Grzyby pleśniowe
Edward Rudzki

Kurz
Edward Rudzki

Lateks
Edward Rudzki

Penicyliny
Edward Rudzki

Jady owadów
Edward Rudzki

ROZDZIAŁ 16
METODY DIAGNOSTYCZNE
Punktowe testy skórne (testy prick)
Wiesław Gliński

Próby płatkowe
Edward Rudzki

Próby otwarte
Edward Rudzki

Płatkowa próba skórna w diagnostyce AZS (atopy patch test)
Wiesław Gliński

Próby prorocze
Edward Rudzki

Metoda ROAT
Edward Rudzki

Doustne podawanie alergenów kontaktowych
Edward Rudzki

Metoda DBPCFC
Edward Rudzki

Metoda SAFT
Edward Rudzki

Badanie IgE in vitro
Wiesław Gliński

Test RIST
Test PRIST
Test CAP-FEIA lub ELISA
Metody oznaczania swoistych przeciwciał IgE


CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

ROZDZIAŁ 17
POKRZYWKA
Odmiany pokrzywki
Edward Rudzki

Mechanizm powstawania pokrzywki
Wiesław Gliński

Diagnostyka pokrzywek
Wiesław Gliński

Obraz kliniczny
Edward Rudzki

Pokrzywka ostra alergiczna
Leczenie
Edward Rudzki

Pokrzywka ostra niealergiczna
Edward Rudzki

Pokrzywka ostra nawrotowa (urticaria acuta recurrens)
Edward Rudzki

Pokrzywka typu choroby posurowiczej (urticaria serum sickness type)
Leczenie
Edward Rudzki

Pokrzywka autoimmunologiczna
Wiesław Gliński

Autoprzeciwciała IgG-anty IgE
Autoprzeciwciała IgG-anty FceR1
Przewlekła pokrzywka alergiczna
Edward Rudzki

Przewlekła pokrzywka idiopatyczna (nieautoimmunologiczna)
Leczenie
Edward Rudzki

Pokrzywka wywołana przez aspirynę i dodatki pokarmowe (aspirynowa)
Edward Rudzki

Pokrzywka opóźniona z ucisku (delayed pressure urticaria)
Leczenie
Edward Rudzki

Pokrzywka wywołana. Dermografizm (urticaria provocata)
Leczenie
Edward Rudzki

Pokrzywka z zimna (urticaria e frigore)
Leczenie
Edward Rudzki

Pokrzywka cholinergiczna
Leczenie
Edward Rudzki

Pokrzywka świetlna (solar urticaria)
Leczenie
Edward Rudzki

Pokrzywka kontaktowa toksyczna
Edward Rudzki

Pokrzywka kontaktowa alergiczna i anafilaktoidalna
Leczenie
Edward Rudzki

Pozostałe odmiany pokrzywki
Edward Rudzki

Rodzinny obrzęk naczynioruchowy
Leczenie
Edward Rudzki

Leczenie pokrzywek
Wiesław Gliński

Leki przeciwhistaminowe
Postępowanie terapeutyczne w poszczególnych odmianach pokrzywek


ROZDZIAŁ 18
DUŻE MIEJSCOWE ODCZYNY (LLR)
Edward Rudzki

ROZDZIAŁ 19
OAS – ZESPÓŁ ALERGII JAMY USTNEJ
Objawy
Edward Rudzki

Wywołujące antygeny
Edward Rudzki

Leczenie
Edward Rudzki

ROZDZIAŁ 20
ZESPÓŁ LATEKSOWO-OWOCOWY
Edward Rudzki

ROZDZIAŁ 21
ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY
Etiopatogeneza – mechanizmy alergiczne
Wiesław Gliński

Odpowiedź swoista na alergen
Odpowiedź autoalergiczna
Odpowiedź na superantygeny
Etiopatogeneza – mechanizmy niealergiczne I: defekt ektodermalny i rola neuropeptydów
Wiesław Gliński

Etiopatogeneza – mechanizmy niealergiczne II: defekt ektodermalny, niedobór ceramidów i zaburzenia psychosomatyczne
Edward Rudzki

Kryteria Hanifina i Rajki i ich modyfikacja
Edward Rudzki

Alergia pokarmowa
Edward Rudzki

Alergia wziewna i powietrznopochodna
Edward Rudzki

Objawy chorobowe
Edward Rudzki

Przebieg schorzenia
Edward Rudzki

Ocena nasilenia objawów chorobowych
Edward Rudzki

Współistnienie innych chorób alergicznych
Edward Rudzki

Rokowanie
Edward Rudzki

Profilaktyka
Edward Rudzki

Leczenie AZS
Wiesław Gliński

Postępowanie diagnostyczne i lecznicze wynikające z patomechanizmu AZS


ROZDZIAŁ 22
WYPRYSK
Etiopatogeneza
Wiesław Gliński

Obraz kliniczny
Edward Rudzki

Wyprysk kontaktowy alergiczny
Edward Rudzki

Wyprysk kontaktowy z podrażnienia
Edward Rudzki

Wyprysk potnicowy (eczema dyshidroticum)
Edward Rudzki

Wyprysk zawodowy
Edward Rudzki

Wyprysk powietrznopochodny rolników
Edward Rudzki

Wyprysk powietrznopochodny przemysłowy
Edward Rudzki

Wyprysk pieniążkowaty (dermatitis nummulare)
Edward Rudzki

Wyprysk podudzi (eczema cruris, stasis dermatitis)
Edward Rudzki

Wyprysk rąk
Edward Rudzki

Pozostałe odmiany wyprysku
Edward Rudzki

Wskaźnik MOAHLFA
Edward Rudzki

Leczenie wyprysku
Wiesław Gliński

Zasady leczenia ogólnego i miejscowego
Profilaktyka wyprysku
Wiesław Gliński

ROZDZIAŁ 23
PROTEIN CONTACT DERMATITIS
Edward Rudzki

ROZDZIAŁ 24
POLEKOWE ZMIANY SKÓRNE
Rumienie alergiczne i polekowe
Wiesław Gliński

Rumieniowe zmiany skórne
Wiesław Gliński

Rumień wielopostaciowy (erythema multiforme)
Zespół Stevensa-Johnsona
Zespół Lyella (TEN)
Rumień trwały (erythema fixum)
Rumień guzowaty (erythema nodosum)
Plamice alergiczne
Wiesław Gliński

Plamica zwykła wywołana alergenami
Plamica hiperergiczna
Polekowe osutki plamistogrudkowe
Edward Rudzki

Polekowe odczyny krostkowe
Edward Rudzki

ROZDZIAŁ 25
ALERGIA KONTAKTOWA INNYCH NIŻ SKÓRA NARZĄDÓW
Otitis externa
Edward Rudzki

Zapalenie spojówek
Edward Rudzki

Zmiany alergiczne w jamie ustnej
Edward Rudzki

Cheilitis
Edward Rudzki

Vulvovaginitis
Edward Rudzki

ROZDZIAŁ 26
PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O INNYCH CHOROBACH ALERGICZNYCH
Wstrząs anafilaktyczny
Edward Rudzki

Anafilaksja wywołana wysiłkiem
(food-dependent exercise-induced anaphylaxis)
Edward Rudzki

Dychawica oskrzelowa
Edward Rudzki

Alergiczny nieżyt nosa
Edward Rudzki

Wykaz skrótów

Indeks


Zobacz również Książki W. Gliński, Książki E. Rudzki.

Produkt niedostępny
Forum

Opinie i recenzje na temat Alergologia dla lekarzy dermatologów: brak